Bruk av kortkoder

Bruk av kortkoder

Kortkoder kan brukes i tekstfelt for å kjøre en kodesnutt som gjør noe spesielt, gjerne noe nyttig. Det finnes kortkoder for enkle ting som å sette inn overskroft, til mer avanserte ting som å legge inn beskjedmodul, kalender osv. Webmaster kan lage flere kortkoder, og kan også endre dem. Her er forklaring av de forskjellige kortkodene. En kortkode sette inn i teksten, vanligvis en tekstmodul, i klammeparantes, slik: [kortkode_navn] I stedet for kortkode_navn skriver du navnet på den kortkoden du ønsker å bruke. Hvis du skriver feil, eller den kortkoden du har skrevet ikke finnes, skjer kke noe annet enn at teksten vises på nettsiden. Hvis den finnes blir teksten for kortkoden byttet ut med det som kortkoden gjør. Noen kortkoder krever at du sender med innhold for at de skal virke. F.eks. hvis du legger inn en kortkode for en kalender, må adressen til kalenderen være med. Dette gjøres slik: [kortkode_navn kode=»verdi»] Der «kode» er en bestemt tekst som gjenkjennes i programmet kortkoden kjører, mens «verdi» er den verdien du skal sende som innhold. Bare se på eksemplene på kortkodene, så ser du hvordan de skal brukes.

Kortkode referanse

 

[Beskjeder]

Legger inn beskjedmodul. Denne kan brukes på lagsider for å gi beskjeder til laget. Beskjeder kan legges inn av alle som kan redigere siden, ved å klikke på linken «Legg inn beskjed» som vil vises i beskjedmodulen, men bare til de som har redigeringstilgang. Beskjedene vil vises for alle. Når du legger inn beskjed oppgir du følgende:

 • Overskrift – Dette vil vises som beskjedens overskrift.
 • Innhold –  Tekst med den beskjeden du vil gi.
 • Utløpsdato – Oppgi siste dato beskjeden skal vises. Etter denne datoen blir beskjeden fjernet automatisk. Hvis du ikke endrer her vil beskjeden stå i to måneder.

Beskjeder som er lagt inn kan endres eller slettes av de som har skrivetilgang. NB! På siden der du legger inn beskjedmodul må du oppgi en sidevariabel som heter lag_id. Denne må ha verdi som J04Å, G99 eller tilsvarende. Lagsider vil ha denne verdien satt av webmaster når de opprettes, så du skal bare kunne begynne å bruke beskjedmodulen.

[[Default dato]]

Brukes i beskjedmodulen for å beregne en dato som er to måneder fram i tid. Kun for webmaster.

[[Forrige side]]

Brukes i skjemaer for å ta deg tilbake til forrige side. Kun for webmaster.

[GoogleSkjema]

Med parametre: [GoogleSkjema vis_svar=»ja» hoyde=»500″]

Brukes for å vise en side med Google skjema og evt. svarark. Bare legg inn kortkoden, lagre og vis siden. Du får da opp en link for å legge inn ID eller link til skjema, samt link til svar-ark.

[GoogleKalender]

Med parametre: [GoogleKalender kalender_var="kalender-1" type="agenda" hoyde="300"]

Brukes for å legge inn en Google Kalender. Du får en link på nettsiden (hvis du er innlogget) som du bruker for å legge inn Kalender-ID.

Hvis den brukes uten parametre settes inn kalender i månedsformat.

Se calendar.google.com for å lære mer om Google-kalendre.  Denne finner du i Google Kalender ved å velge kalenderens Kalenderinnstillinger, se under Kalenderadresse. Der står noe sånt som dette: (Kalender-ID: uu0tk4ed8d8plomvun8hju0j0k@group.calendar.google.com) Det er teksten i kursiv du skal oppgi som Kalnder-ID.

Eksempel:

  [GoogleKalender kalender_var="kalender-1" type="agenda" hoyde="300"]

type

Sett type=’agenda’ for å få kalender i agendaformat (listeformat). Alternativt blir det månedsformat. Agendaformat er godt egnet til å ha i høyre spalte. Månedsformat bør være bredere.

 

hoyde

Hvis du vil endre høyden på kalender i agendaformat kan du gjøre dette med argumentet «hoyde». Standard høyde er 300, dvs. ganske lav. Du kan lett endre den, f.eks. til 500 ved å legge på hoyde=»500″, som i eksemplet ovenfor. Du kan utelate høyde.
For månedskalender kan du ikke endre høyde.

 

kalender_var

Hvis du vil ha flere kalendre på siden oppnår du det med å ha forskjellige verdier på kalender_var. Det vil opprettes en sidevariabel (tilpasset felt) for hver forskjellig verdi du bruker. Hvis du bruker samme kalender_var flere steder på siden, vil samme kalender vises alle stedene.

 

[GoogleKalenderAgenda kalender_id="Kalender-ID"]

NB! Denne er foreldtet. Bruk [GoogleKalender] i stedet.

Brukes for å legge inn en Google Kalender i «agendaformat», dvs. en liste med aktiviteter. Godt egnet til å ha i høyre spalte. Se calendar.google.com for å lære mer om Google-kalendre. Du må oppgi kalenderens «Kalender-ID» i stedet for teksten ovenfor. Denne finner du i Google Kalender ved å velge kalenderens Kalenderinnstillinger, se under Kalenderadresse. Der står noe sånt som dette: (Kalender-ID: uu0tk4ed8d8plomvun8hju0j0k@group.calendar.google.com) Det er teksten i kursiv som du skal kopiere og lime inn i kortkoden. Husk å ha med gåsøyne rundt den. Eksempel:

  [GoogleKalenderAgenda kalender_id="uu0tk4ed8d8pirtlomvun80j0k@group.calendar.google.com"]

Høyde

Hvis du vil endre høyden på agenda-kalenderen kan du gjøre dette med argumentet «hoyde». Standard høyde er 300, dvs. ganske lav. Du kan lett endre den, f.eks. til 500 ved å legge på hoyde=»500″, slik:

  [GoogleKalenderAgenda kalender_id="uu0tk4ed8d8pirtlomvun80j0k@group.calendar.google.com" hoyde="500"]

[GoogleKalenderMnd kalender_id="Kalender-ID"]

NB! Denne er foreldtet. Bruk [GoogleKalender] i stedet.

Brukes for å legge inn en månedskalender som du har i Google Kalender. Se calendar.google.com for å lære mer om Google-kalendre. Du må oppgi kalenderens «Kalender-ID» i stedet for teksten ovenfor. Denne finner du i Google Kalender ved å velge kalenderens Kalenderinnstillinger, se under Kalenderadresse. Der står noe sånt som dette: (Kalender-ID: uu0tk4ed8d8plomvun8hju0j0k@group.calendar.google.com) Det er teksten i kursiv som du skal kopiere og lime inn i kortkoden. Husk å ha med gåsøyne rundt den. Eksempel:

  [GoogleKalenderMnd kalender_id="uu0tk4ed8d8pirtlomvun80j0k@group.calendar.google.com"]

[[Klubbside header]]

Brukes for overskrift på klubbsider.

[Kontaktpersoner]

Legger inn modul for kontaktpersoner. Denne skal brukes på lagsider for å legge inn trenere og foreldrekontakt. De som kan redigere lagsiden kan også legge inn eller slette kontaktpersoner. Vær oppmerksom på at det som legges inn her også vises på klubbsiden for kontaktpersoner for lagene, der alle lagene vises samlet.

[LagetsTreningstider]

Legg inn en modul for å registrere lagets treningstider. Fungerer på omtrent samme måte som [[Beskjed]] (se ovenfor). (Har ikke utløpsdato.)

[[Legg inn beskjed]]

Lager linken «Legg inn beskjed». Den ligger allerede i beskjed-modulen ([Beskjeder])

[[Legg inn kontaktperson]]

Lager linken «Legg inn kontaktperson». Den ligger allerede i modulen [Kontaktpersoner].

[RegistrerTreningstid]

Lager linken «Registrer treningstid». Den ligger allerede i modulen [LagetsTreningstider].

[Sidetittel]

Denne skriver sidens tittel i format «Overskrift 1». Settes gjerne i en egen tekstboks øverst på siden. Normalt skal du derfor ikke bruke «Overskrift 1» til andre tekster på siden, men starte med «Overskrift 2».

[ifusercanedit]

Denne kan brukes for å vise innhold som bare skal vises for brukere som har tilgang til å redigere siden. Eksempel:

  [ifusercanedit]
  Dette innholdet vil bare viser for inloggede brukere som har tilgang til å redigere siden.
  [/ifusercanedit]

[showhide id=1 innhold="innhold"]

Denne kan brukes for å enkelt slå av og på innhold på siden. Bruker med skrivetilgang vil se link med hhv. «Skjul innhold» eller «Vis innhold». Ved å klikke på den endres innstillingen til det motsatte. Sett id hvis du vil ha forskjellige deler av siden som skal kunne slås av og på. Sett «innhold» hvis du vil endre navn på teksten «innhold» bak skjul/vis. Eksempel:

  [showhide]
  Dette innholdet slår du av og på med linken over.
  [/showhide]

[lagfordeling]

Legg inn denne kortkoden på siden for å vise hvilke lagsnavn som er tildelt for sesongen. Resultatet er en enlinjers tekst, f.eks. slik:

  Lag i klasse G14 er Strindheim og Strindheim 2

[sideredaktorer]

Skriv ut navn på de personene som kan redigere siden.

(Dvs. de som er med i grupper som kan redigere siden.)

[epostliste rolle="rolle1,rolle2"]

Skriv en mailto-link med alle epostadresser registrert på den eller de rollene som oppgis.

[[tekstfelt nr=1]]

Legger inn et tekstfelt som kan redigeres med ett klikk. Link «Legg inn tekst» vil vises for brukere som har skrivetilgang. Etter tekst er lagt inn vil link «Rediger tekst» vises oppe til høyre for tekstfeltet.

Hvis du legger inn flere tekstfelt på samme side, gi dem forskjellig nr (1, 2, 3, osv.).

Kortkoder virker ikke i disse tekstfeltene. De kan krølle det skikkelig til.

[[linker gruppe=1 type=v]]

Link-modul. Legger inn et felt for enkel redigering av linker. Hvis du er innlogget med skrivetilgang får du link for å legge inn linker. Når det er lagt inn linker kan du flytte dem opp og ned, eller slette dem, med ett enkelt klikk.

Hvis du vil ha flere link-moduler på siden, bruk forskjellig gruppe på dem.

type=v lager linker som fyller hele bredden på tekstfeltet, og står over hverandre.

type=h lager linkene så korte som milig, og setter dem etter hverandre på samme linje. Sistnevnte er fin å ha øverst på algsiden for de viktigste linkene, slik at de blir lettere tilgjengelig på mobiltelefon.

[klubbsidemeny foreldreside=149 spalte=1]

Legg inn meny for klubbsider. Argumentet foreldreside settes til nummeret på den siden som er foreldreside til de sidene som skal i menyen. Alternativt kan argumen «sider» settes til de sidenumre som skal vises i menyen, adskilt med komma. Argument spalte kan settes for å fortelle hvilken spalte menyen er, i tilfelle det er flere.

De sidene som skal vises i menyen bør ha fremhevet bilde satt. Det vil da vises i menyen. De må ha satt sidevariabelen «beskrivelse» som gir en forklarende tekst i menyen. Sidevariabel «sortering» kan settes for å sortere sidene.

 

 

 

 

 

 

 

Strindheim Håndball

Hjelp

Strindheim Håndball

Hjelp til klubbsider

Strindheim Håndball

Hjelp til lagsider

Strindheim Håndball

Hjelp til styret

Strindheim Håndball

Hjelp til webmaster

Strindheim Håndball

Bruk av kortkoder

Strindheim Håndball

Beskrivelse av lagsidemalen

Strindheim Håndball

Bilder

Strindheim Håndball

Hjelp til ansatte

Strindheim Håndball

Hjelp til meny

Sist endret 17.2.15 av Otto Paulsen