Bilder

 

Om å sette inn bilder

Bilder ligger lagret sammen med andre filer i et såkalt «mediebibliotek». Dette er felles for alle brukere av nettstedet. Det betyr at alle lag, klubbsider, styret, arrangement osv. deler de samme bildene. For å unngå kaos er det viktig at bildene organiseres riktig, og det er DITT ansvar. Les derfor «Organisering av bilder» nedenfor om hvordan dette skal gjøres.

For å kunne bruke et bilde på en nettside må bildet ligge på internett. Det gjøres ved å laste opp bildet til nettserveren. Se «Last opp nytt bilde» nedenfor. Hvis bildet allerede er lastet opp skal du ikke gjøre det på nytt. Da kan du bare sette det inn som beskrevet under «Velg eksisterende bilde» nedenfor. Alternativt kan du sette inn et bilde som ligger lagret på et annet sted på nettet. Se «Sett inn bilde fra annet nettsted» nedenfor.

Organisering av bilder

Siden vi er mange som redigerer nettsider i en håndballklubb, og alle bruker det samme mediebiblioteket til bilder og andre filer, er det viktig å organisere bildene slik at vi klarer å holde orden på dem. Dette er ansvaret til enhver som laster opp bilder.

Bilder organiseres ved å merke dem med en «Mappe». Vær klar over at dette Mappe-begrepet bare er en merkelapp som du kan bruke for å filtrere hvilke bilder du vil se. Fysisk lagres ikke bildene i denne mappen. Du kan derfor se bilder fra alle mappene samtidig, dersom du ikke filtrerer.

Det vil være en mappe pr. lag. Dersom du jobber med lagsider, påse at alle bilder for den lagsiden merkes med riktig lag. Det er mulig å merke ett bilde med flere lag, hvis du har behov for det.

For andre sider er det et utvalg av mapper du kan bruke. Meld fra til webmaster dersom du trenger flere mapper.

Last opp nytt bilde

Når du er inne i en editor der du regigerer tekst, klikk på knappen «Legg til media»:

Hjelp - Bilde - Sett inn bilde

Velg så fanen «Last opp filer»:

Hjelp - Bilde - Last opp filer

Her kan du enten dra og slippe bildefiler, eller klikke på knappen «Velg filer» for å finne og velge bildefiler:

Hjelp - Bilde - Velg filer

Når du har valgt en eller flere filer vil de lastes opp. Dette kan ta litt tid, men du kan følge framdriften.

Nå må du passe på å merke bildene du lastet opp med riktig mappe. Du merker ett og ett bilde med mappe. Merk bildet ved å klikke på det. Du ser hvilket bilde som er merket ved at det har en blå ramme rundt og en hake oppe til høyre, slik:

Hjelp - Bilde - Merket bilde

Hak deretter av riktig mappe for bildet, slik:

Hjelp - Bilde - Velg mappe

Deretter klikker du på knappen «Sett inn på side» nede til høyre for å sette inn bildet i teksten:

Hjelp - Bilde - Sett inn på side

Se «Velg eksisterende bilde» for flere muligheter.

Velg eksisterende bilde

Når du er inne i en editor der du regigerer tekst, klikk på knappen «Legg til media» for å sette inn bilde.

Hjelp - Bilde - Sett inn bilde

Hvis bildet allerede ligger i mediebiblioteket er det bare å finne det, merke det og sette det inn.

Du kan filtrere på mappe for å gjøre det lettere å finne riktig bilde:

Hjelp - Bilder - Filtrer på mappe

Merk bildet slik:

Hjelp - Bilde - Merket bilde

Og klikk «Sett inn på side» nede til høyre:

Hjelp - Bilde - Sett inn på side

Før du setter inn bildet kan du velge andre innstillinger nede til høyre (under mappene): 
Hjelp - Bilder - Innstillinger

Du kan bestemme om bildet skal settes vil venstre, høyre eller sentrert, hvor stort det skal være, og hva som skal lenkes til om man klikker på bildet.

Sett inn bilde fra annet nettsted

Du kan sette inn bilde fra et annet nettsted ved å velge «Sett inn URL» i menyen til venste i mediebiblioteket. Da slipper du å laste opp bildet hit.

Slett bilde

Et bilde som ikke lenger skal brukes må slettes, slik at ikke serveren fylles opp med ubrukte bilder.

Merk det bildet du vil slette og velg «Slett permanent» under vedleggsdetaljer oppe til høyre:

Hjelp - Bilde - Slett permanent

Pass på så du ikke sletter bilder andre har lastet opp.

Strindheim Håndball

Hjelp

Strindheim Håndball

Hjelp til klubbsider

Strindheim Håndball

Hjelp til lagsider

Strindheim Håndball

Hjelp til styret

Strindheim Håndball

Hjelp til webmaster

Strindheim Håndball

Bruk av kortkoder

Strindheim Håndball

Beskrivelse av lagsidemalen

Strindheim Håndball

Bilder

Strindheim Håndball

Hjelp til ansatte

Strindheim Håndball

Hjelp til meny

Sist endret 17.2.15 av Otto Paulsen