Hjelp til lagsider

Kom i gang

Nedenfor finner du den hjelp du trenger for å redigere lagsider.

Hvis du har fått en helt ny lagside, vil den være basert på standard lagsidemal. Du kan lese detaljer om den i beskrivelse av lagsidemalen.

Logg inn

Du må være innlogget for å kunne redigere lagsiden. Logg inn med brukernavn og passord nederst på siden. Når du er innlogget vil brukernavn, epost-adresse og dine tilganger vises i stedet for innloggingsfeltet. Du ser også at du er innlogget ved at det vises en ekstra sort menylinje øverst på nettsidene, med navnet ditt til høyre.

Hvis du er foreldrekontakt, og enda ikke har fått brukernavn og passord, bestill bruker med linken til høyre. Hvis du ikke er foreldrekontakt, men allikevel ønsker å redigere lagsider, ta kontakt med foreldrekontakt på laget, så kan vedkommende bestille brukernavn og passord for deg.

Redigering direkte fra nettsiden

Mesteparten av innholdet redigerer du direkte fra nettsiden, uten å gå innom editoren slik som beskrevet nedenfor. Dette gjelder:

 • Beskjeder
 • Tekstfelt
 • Treningstider
 • Kontaktpersoner
 • Innlegging av Google-kalender
 • Linker

Du må være innlogget for å kunne gjøre dette, men når du er innlogget vil du se linker direkte på lagsiden for hhv. «Legg inn beskjed», «Legg inn treningstid» osv. Du skal også se linker for å slette eller endre noen av disse. Slike redigeringslinker er lett gjenkjennelige med sin orange farge:

Hjelp - Legg inn tekst

Det er bare brukere som har skrivetilgang på siden som ser disse. Andre brukere ser bare selve innholdet. Se beskrivelse av lagsidemalen for mer informasjon om de forskjellige delene av siden.

 

Avansert redigering

Du må være innlogget for å kunne redigere lagsider. Du ser at du er innlogget ved at navnet ditt vises oppe til høyre.

Naviger fram til den siden du ønsker å redigere.

Trykk på lenken «Rediger side» øverst i nettleservinduet ditt for å starte redigering av den siden du står på.

Rediger klubbside

Når du kommer inn i editoren kan ting variere litt, men hvis du har en ny lagside med standard mal kan den se omtrent slik ut:

Vær oppmerksom på at dette kan se helt annerledes ut på sider som har vært redigert.

NB! Ikke klikk på knappen «Use Default Editor». Da kan det som er gjort forsvinne.

De mørkegrå boksene representerer innholdet på siden. Bredden og plasseringen viser om de står i spalter eller dekker hele sidebredden. Teksten på boksene skal forklare hva innholdet i boksen er. Den kan du endre i teksfeltet «Admin Label» når du redigerer en boks (se nedenfor).

Klikk på de tre strekene («hamburgeren») til venstre på boksen for å redigere innholdet:

Knapp rediger klubbside

Da kommer du inn i tekst-editoren:

Tekst-editoren

Her har du en teksteditor som ligner en lettversjon av Microsoft Word. Du kan holde over alle valgene og du får opp tekst på hva de gjør.

Du kan velge fet eller kursiv tekst. Sette inn nummerert eller punktliste, sette tekstretning til venstre, midt eller høyrestilt, legge til lenker i teksten, men da må du huske å markere teksten du vil ha som en link. De neste valgene er ikke relevante og mer for viderekomne. Du står fritt til å teste ut selv.

På linje 2 velger du hvilken teksttype du vil, Avsnitt er vanlig tekst slik som jeg skriver her nå. Du kan også velge overskrifter fra 2 til 6, hvor 2 er størst. Ikke velg 1, da den brukes til sidens overskrift. Neste er understreking, blokkjuster, velge tekstfarge, lime inn som tekst, lime inn fra Word-dokument, fjerne formatering, sette inn spesialtegn, innrykk, angre og gjenta og til slutt hjelpefunksjon. Til høyre ser du to faner som heter Visuell og Tekst. Visuell er at det du ser akkurat her og nå, er hva du får på selve nettsiden. På tekst kan du sette inn HTML koder og annet script (for viderekomne).

Over selve editoren har du to valg, Legg til media og Add form. På legg til media kan du laste opp bilder, video og dokumenter som vedlegg til denne siden. På Add form kan du legge til skjema (kun for viderekomne).

Lagring

Lagre i tekst-editoren

For å lagre teksten trykker du på den blå knappen i nederste høyre hjørne som heter «Save»:

Knapp lagre teksteditor

Lagre siden

Når du har trykket «Save» ovenfor har du kun lagret selve tekstboksen du stod i, selve siden er enda ikke lagret, så her kan du i teorien miste innholdet ditt.Det du må gjøre er å tykke den blå knappen til høyre som heter Oppdater. Da får du en bekreftelse øverst på siden «Side oppdatert. Vis siden» (dette er en klikkbar link som tar deg til den siden du akkurat lagret og du får se resultatet). Noen valg på disse skjermbildene dukker kanskje ikke opp, det betyr at du ikke har alle rettigheter som skal til.

Oppdater side

Lagre og bruke sidemaler

Knappen Save Layout brukes for å lagre hele siden som en mal.

Knappen Load Layout brukes for å laste inn en lagret sidemal.

Du kan godt lagre en side av andre årsaker også. Gi den lagrede siden et beskrivende navn, for den vil vises for alle som kan redigere sider. Pass også på at du fjerner sider som du har lagret, som du ikke lenger har bruk for.

Lagside-redaktører skal vanligvis ikke trenge å lagre layout, men hvis du gjør det, navngi den med lag-id, ditt navn og en beskrivende tekst. Eksempel:

   J04Å Otto Paulsen - Lagrer før test av nye ting

På denne måten finner du let igjen dine lagrede layouts og kan rydde opp.

Tabeller

Treningstider

Klikk «Legg inn ny treningstid» på lagsiden for å legge inn ny treningstid. Se mer nedenfor.

Det er forhåndsdefinert en egen tabell for å legge inn treningstider. Alle lag må bruke denne, og skal ikke lage egne steder for å vise treningstider. Tabellen ligger som en egen modul i malen til en standard lagside, så du skal normalt se den på lagsiden under «Informasjon for sesongen». Når du står på lagsiden vil du se en link som heter «Legg inn ny treningstid». (Dette forutsetter at du er innlogget og har tilgang til å redigere lagsiden.) Når du legger lagets treningstider inn i denne tabellen vil de også vises på siden for alle klubbens treningstider.

Strøtimer trenger du ikke legge inn i denne tabellen. Bruk f.eks. beskjedmodulen til disse.

Kontaktpersoner

Klikk «Legg inn ny kontaktperson» på lagsiden for å legge inn ny kontaktperson. Se mer nedenfor.

Det er forhåndsdefinert en egen tabell for å legge inn kontaktpersoner. Alle lag må bruke denne, og skal ikke lage egne steder for å vise kontaktpersoner. Tabellen ligger som en egen modul i malen til en standard lagside, nesten nederst på siden. Når du står på lagsiden vil du se en link som heter «Legg inn ny kontaktperson». (Dette forutsetter at du er innlogget og har tilgang til å redigere lagsiden.) Når du legger lagets kontaktpersoner inn i denne tabellen vil de også vises på siden for alle klubbens kontaktpersoner.

Andre tabeller

Andre tabeller bør du forsøke å unngå inntil videre. Dette fordi det er vanskelig å få standard tabeller til å vises pent både på store skjermer og små mobile enheter. Hvis det blir stor etterspørsel etter det kan det tenkes at det kommer en løsning etter hvert.

Linker / koblinger

En link (også kalt kobling eller lenke) er en fin måte å henvise leseren til andre nettsider på. F.eks. kan du henvise til Strindheim Elite sine sider. Det fineste er om linken legges på en tekst som i seg selv forklarer hva linken går til, slik som i eksemplet med Strindheim Elite ovenfor. Slik lager du en link:

 1. Beskrivelsen tar utgangspunkt i at du er i tekst-editoren der du redigerer en side.
 2. Åpne et nytt nettleservindu (Ctrl+N) og gå til den nettsiden du vil linke til.
 3. Merk adressen til nettsida du vil linke til (I Windows kan du klikke Alt-D, på mac kan du klikke Cmd-L for å gjøre dette).
 4. Kopier adressen til utklippstavla (Ctrl-C / Cmd-C).
 5. Gå tilbake til det vinduet der du redigerer nettsiden.
 6. Skriv teksten der du vil ha linken din. Formuler deg slik at du får ett eller flere ord i teksten som er forklarende for hva linken går til.
 7. Merk ordet eller ordene du vil ha linken på. Merke gjør du ved «klikk og dra», «dobbelklikk og dra», eller hold nede shift og bruk piltaster.
 8. Trykk på link-knappen, den med bilde av en lenke, på verktøylinja i tekst-editoren. Merk at denne kan klikkes bare hvis tekst er merket. Hvis knappen er grå har du ikke emrket teksten som linken skal stå på.
 9. Trykk Ctrl-V (Cmd-V på mac) for å lime inn lenken fra punkt 4 ovenfor i feltet URL. Hvis du har brukt utklippstavla til noe annet i mellomtiden må du gjøre punkt 2-4 på nytt.
 10. Trykke «Legg til lenke» (eller bare trykk Enter).

Når du har lagret og publisert nettsida må du teste linken.

Hvis du har linket til et publisert Google-dokument eller en annen side som kan ha tilgangskontroll, kan det være lurt å sjekke at det virker for de som ikke har tilgang. Se «Hvordan ser det ut for andre?» nedenfor.

Bilder

Du kan legge bilder inn på nettsidene. Det gjør du med knappen «Legg til media». Her kan du velge bilder som ligger i «Mediebiblioteket». Du kan også laste opp nye bilder til mediebiblioteket.

Les mer om dette på hjelpesiden for Bilder.

Kopiering fra andre nettsider

Hvis du kopierer tekst fra andre nettsider, f.eks. det gamle nettstedet, kan du få med formatteringskoder som du ikke ønsker, eller som gjør at det ikke blir utseende så bra som du forventer. Det anbefales derfor at du ikke kopierer tekst direkte fra andre nettsider.

En måte å unngå uønskede formatteringer på er å gå via Notepad eller en annen tekst-editor, slik:

 1. Kopier ønsket tekst fra annen nettside ved å merke den og trykke Ctrl+C (Windows) eller Cmd+C (Mac).
 2. Åpne et nytt blankt vindu i Notepad (Windows) eller TextEdit (Mac) og lim inn teksten der med Ctrl+V (Windows) eller Cmd+V (Mac).
 3. Merk teksten du limte inn med Ctrl+A (Windows) eller Cmd+A (Mac), og kopier den igjen med Ctrl+C (Windows) eller Cmd+C (Mac).
 4. Gå til editoren på nettsiden der du vil ha inn teksten og lim den inn med Ctrl+V (Windows) eller Cmd+V (Mac).

På denne måten får du fjernet alle skjulte formatteringer.

Hvis du allerede har kommet i skade for å lime inn tekst med uønskede formetteringer, kan du forsøke å fjerne dem med å klikke på knappen «Fjern formattering» i nettsideeditoren:

Hjelp - Fjern formattering

Merk teksten du vil fjerne formattering fra først.

 

Forhåndsvise endringer

Du kan se på siden du har redigert før du publiserer den. Trykk på knappen «Forhåndsvis endringer». Forhåndsvisningen vil åpnes i et eget vindu i nettleseren. Trykk på knappen hver gang du vil oppdatere forhåndsvisningen.

Husk å trykke «Oppdater» for å publisere siden når du er ferdig.

Hvordan ser det ut for andre?

Når du er innlogget har du spesielle rettigheter som gjør at du kan se sidene litt anderledes enn de som ikke har de samme rettighetene. Noen ganger kan det være lurt å sjekke hvordan nettsidene ser ut for noen som ikke er innlogget. Du kan gjøre dette ved å logge ut, selvsagt, men noen nettlesere (f.eks. Chrome) har mulighet for å åpne et såkalt «Inkognitovindu». Åpne nettsiden i et slikt inkognitovindu for å se hvordan den ser ut for de som ikke er innlogget.

Strindheim Håndball

Hjelp

Strindheim Håndball

Hjelp til klubbsider

Strindheim Håndball

Hjelp til lagsider

Strindheim Håndball

Hjelp til styret

Strindheim Håndball

Hjelp til webmaster

Strindheim Håndball

Bruk av kortkoder

Strindheim Håndball

Beskrivelse av lagsidemalen

Strindheim Håndball

Bilder

Strindheim Håndball

Hjelp til ansatte

Strindheim Håndball

Hjelp til meny

Sist endret 15.12.14 av Otto Paulsen

Bestill bruker

Her kan du bestille bruker for redigering av lagside. Det er bare fint om det er flere rundt laget som kan gjøre jobben, og ofte er det praktisk om trenere har bruker så de kan legge ut beskjeder selv.