Strindheim Håndball skal ta i bruk nye nettsider i starten av sesong 2014-2015. I denne forbindelse skal alle lagsider overføres til nytt nettsted. Det er foreldrekontakt som er ansvarlig for at dette skjer. Her beskrives gangen i denne prosessen.

1. Bestill bruker og nettside

Her er skjema for bestilling av bruker.

Nettside basert på felles mal vil bli opprettet.

2. Tilpass nettsiden

Det anbefales at du snarest forsøker å redigere nettsiden basert på Hjelp til lagsider. Det vil bli gitt opplæring til de som ønsker det, men du vil ha større utbytte av denne dersom du har prøvd selv først. Les også beskrivelse av lagsidemalen.

3. Opplæring

Det er satt opp kurskvelder for opplæring i redigering av nettsider. Disse vil bli lagt opp slik at du jobber med nettsiden under veiledning fra noen som kan det. Du må derfor ha med bærbar PC med trådløst nett til dette. Datoer er torsdag 4. september og onsdag 10. september. Dersom disse blir fulltegnet (maks 8 pr. kveld) vil det bli satt opp flere kvelder.

4. Opprett ny lagside og gjør den ferdig

Det anbefales at de nye lagsidene skrives i størst mulig grad på nytt, men påse samtidig at all ønsket informasjon overføres fra den gamle lagsiden. Du kan når som helst legge all ønsket informasjon inn på den nye lagsiden. Når den nye lagsiden er ferdig oppdatert kan du ta den i bruk. Dette gjør du ved å informere om dette på den gamle lagsida, samt legge inn link til ny lagside. På denne måten er det opp til hvert enkelt lag hvor fort dette gjøres, men det vil bli en endelig tidsfrist der de gamle sidene stenges.

Frist for å overføre informasjon til nye nettsider: 20. september 2014.

5. Stenging av gammelt nettsted

1. oktober 2014 vil de gamle nettsidene stenges og kan ikke lenger nås. Alle bilder, dokumenter og annen informasjon der som du vil ta vare på må du ha lastet ned eller overført til nytt nettsted i løpet av september.